Farské oznamy 26.12.2021 – 02.01.2022

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 26. decembra 2021 do 02. januára 2022.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

26.december

Sv.Rodina

Sv.Štefan

9,00 +rodičia Štefan a Jolana Horňáčkoví,kmotor Ján a starí rodičia
Pondelok                  
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok 30.december 17,00 +Božena Hrotíková, ročná
Piatok 31.december

Sv.Silvester

16,30  
Sobota 1.január 2022

Bohorodička P.Mária

9,00 za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa

2.január

2.nedeľa po Narodení Pána 9,00 +Božena Hrotíková,1.výročie,jej manž.Vincent a ostat.čl.rodiny
  • zahláste prosím úmysel sv.omší na nový rok