Zmluvy 2022

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2022. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
3W Slovakia, s.r.o.-Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých23.06.202223.06.202224.06.202260 € za rokDodatok č. 1 - 3W Slovakia, s.r.o. (.pdf)
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo-Darovacia zmluva - rozvoj zelene v obci Pusté Sady21.06.202221.06.202222.06.20221500 €Darovacia zmluva - RaVOD Pata (.pdf)
Energie2, a.s.1112433Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku21.06.202221.06.202222.06.202245 € za MWhDodatok č. 1 k zmluve č. 1112433 (.pdf)
Simona Foltánová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A13.06.202213.06.202214.06.2022191,20€ mesačneZmluva o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
Dušan Mesároš-Zmluva o dielo - Oprava fasády kaplnky v Pustých Sadoch08.06.202208.06.202209.06.20229 858,11€Zmluva o dielo - Oprava fasády kaplnky v Pustých Sadoch (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na stavbe "Rekonštrukcia Kaplnky"02.05.202217.05.202218.05.20221 560€Mandátna zmluva - "Rekonštrukcia Kaplnky" (.pdf)
Ľubomír Jankovič-Zmluva o prenájme kultúrneho domu - 07.05.202206.05.202206.05.202207.05.202270€Zmluva o prenájme kultúrneho domu - Ľubomír Jankovič (.pdf)
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pata, Filiálka Pusté Sady-Zmluva o výpožičke spojená s dohodou o urovnaní - Kaplnka Pusté Sady28.03.202214.04.202215.04.2022-Zmluva o výpožičke spojená s dohodou o urovnaní - Kaplnka Pusté Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/25Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"30.03.202201.04.202202.04.2022-Dohoda 22/05/054/25 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Horizont B22.03.202222.03.202201.04.2022245,44€ mesačneZmluva o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Lindström, s.r.o.-Servisný prenájom rohoží09.03.202209.03.202209.03.202210,76€ mesačneZmluva Lindström, s.r.o. (.pdf)
Lindström, s.r.o.3004834Servisný prenájom rohoží - bytové domy Horizont27.01.202228.01.202227.01.2022Podľa prílohy č. 2Zmluva 3004834 (.pdf)
BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o.-Zmluva o dielo - Dodávka a montáž drevených okien pre kaplnku v Pustých Sadoch25.01.202225.01.202226.01.202212 756,00€Zmluva o dielo - BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o. (.pdf)
Mesto Sereď17/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí19.01.202224.01.202225.01.2022107/80€ na dieťaZmluva č. 17/2022 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 7 k zmluve č. 105/200901.01.202201.01.202202.01.2022-Dodatok č. 7 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)