Po dvoch rokoch sme sa opäť na úvod leta mohli stretnúť s našimi priateľmi z obcí Zemianske Sady a Šalgočka na XIII. Družobnom dni obcí. Tradičné súťaže, v ktorých sa nám podarilo získať najviac bodov, hudba v podaní skupiny Exil ale najmä množstvo príjemných stretnutí a zážitkov. Ďakujeme obci Zemianske Sady za pohostenie!

Počet foto v galérii: 136 (ak sa vám všetky nezobrazujú, načítajte stránku znova)