Tlačová konferencia k problematike Mechanicko-biologickej úpravy odpadov

Obec Pusté Sady dáva do pozornosti občanov tlačovú konferenciu Združenia miest a obcí Slovenska zo dňa 14.06.2023 k problematike mechanicko-biologickej úpravy odpadov a oddialenia legislatívnej účinnosti tohto finančne náročného procesu na rok 2027. Za KOMPLEX – záujmové združenie obcí a Obec Pusté Sady sa k problematike vyjadril starosta Ing. Tomáš Nemeček, ktorý je zároveň podpredsedom sekcie ZMOS pre životné prostredie.