Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Obec Pusté Sady zverejňuje Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 62,75 %. Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu (platná od 01.03.2024 do 28.02.2025): 11,00 €

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 (.pdf)