Výzva na verejné obstarávanie – rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Pusté Sady v súlade s § 99 – 101 zákona č. 232/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ako verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu na podávanie súťažných ponúk na zhotovenie diela – rekonštrukcia Kultúrneho domu v Pustých Sadoch s týmito predmetmi obstarania:

  • Zateplenie fasády
  • Zateplenie stropu nad II NP
  • Zateplenie podlady na teréne
  • Zateplenie stropu v suteréne
  • Výmena okien a dverí
  • Výmena strešnej kritiny
  • Výmena nášľapných vrstiev podláh
  • Vonkajšia dlažba a schodnisko
  • Výmena kotlov a optimalizácia vykurovacieho systému a prípravy TÚV

Na stiahnutie: Verejné obstarávanie – kompletné znenie.pdf