Zmluvy 2013

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2013. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
AVA-stav, s.r.o.-Zmluva o dielo - Revitalizácia centra obce Pusté Sady - výstavba chodníka07.11.2013Zmluva o dielo - výstavba chodníka (.pdf)
ZSE Energia, a.s.-Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie05.08.2013Dodatok k zmluve medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou ZSE Energia a.s. (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta4/§52/2013/NPVykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb25.06.2013Dohoda o vykonaní aktivačnej činnosti medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta8a/§52a/2013/NPVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby25.06.2013Dohoda o vykonaní aktivačnej činnosti medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Lenka Sobotovičová-Sponzorská zmluva - Materská škola Pusté Sady03.04.2013Sponzorská zmluva (.pdf)
Lenka Sobotovičová-Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie 2013/201403.04.2013Zmluva o dodávkach ovocia (.pdf)
A5 Ateliér -Zmluva o dielo - zmeny a doplnky územného plánu Obce Pusté Sady18.02.2013Zmluva o dielo - návrh územného plánu (.pdf)