Zmluvy 2024

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2023. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
MUDr. Michal Hudák, MPH-Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti03.06.202404.06.202405.06.202440 EUR za posudokMUDr. Michal Hudák, MPH - Dodatok č. 4 (.pdf)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky2024/478Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Rekonštrukcia materskej školy, odpadové hospodárstvo, rekonštrukcia elektroinštalácie materskej školy"22.04.202423.04.202424.04.202432 000 EURZmluva 2024/478 (.pdf)
MVDr. Ivan Inštitoris-Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie - odchyt túlavých zvierat na území obce Pusté Sady22.02.202422.02.202423.02.202490 EURVeterinárna asanácia - MVDr. Inštitoris (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2024-02-13mm2Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov19.02.202419.02.202420.02.2024-tz2024-02-13mm2 (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2024-02-13mm1Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva19.02.202419.02.202420.02.2024342 EURzmluva tz2024-02-13mm1 (.pdf)
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/24/05767/001Hromadná licenčná zmluva - Reprezentačný ples športovcov 202405.02.202406.02.202407.02.2024-Zmluva VP/24/05767/001 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.105/2009Dodatok č. 9 k zmluve č. 105/2009 - cena za uloženie odpadu na skládke27.12.202308.01.202409.01.2024-Dodatok č. 9 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.1/2008Dodatok č. 11 k zmluve č. 1/2008 - cena za zber a prepravu nádob na zmesový komunálny odpad28.12.202308.01.202409.01.2024-Dodatok č. 11 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
ELEKOSZ-O/2024/TZKO/409Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov29.12.202302.01.202403.01.2024-Zmluva č. Z-O/2024/TZKO/409 (.pdf)

Zmluvy 2023

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2023. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
René Durdiak-Zmluva o nájme bytu - Horziont B19.12.202327.12.202301.01.2024145,38 EUR mesačneRené Durdiak - Nájomná zmluva (.pdf)
Barbora Macháčová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024209,40 EUR mesačneBarbora Macháčová - Dodatok č. 2 (.pdf)
Mária Vyskočová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024189,97 EUR mesačneMária Vyskočová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Radoslav Vaško-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024274,02 EUR mesačneRadoslav Vaško - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jozef Vandák-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024258,49 EUR mesačneJozef Vandák - Dodatok č. 3 (.pdf)
Miriam Ščasná-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024197,93 EUR mesačneMiriam Ščasná - Dodatok č. 3 (.pdf)
Slávka Súkenníková-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024128,66 EUR mesačneSlávka Súkenníková - Dodatok č. 3 (.pdf)
Róbert Rajčo-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024323,06 EUR mesačneRóbert Rajčo - Dodatok č. 3 (.pdf)
Katarína Krišková-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024247,56 EUR mesačneKatarína Krišková - Dodatok č. 3 (.pdf)
Maroš Kriška-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024210,33 EUR mesačneMaroš Kriška - Dodatok č. 3 (.pdf)
Miroslav Kožuch-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024223,78 EUR mesačneMiroslav Kožuch - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jozef Kotúček-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu19.12.202327.12.202301.01.2024272,23 EUR mesačneJozef Kotúček - Dodatok č. 3 (.pdf)
Martin Kollárik-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024301,45 EUR mesačneMartin Kollárik - Dodatok č. 3 (.pdf)
Katarína Kohútová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024269,72 EUR mesačneKatarína Kohútová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Agneta Juhanyak-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024273,61 EUR mesačneAgneta Juhanyak - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jana Faturová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024191,52 EUR mesačneJana Faturová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024113,99 EUR mesačneJaroslava Drápalová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Michal Vivodík-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024269,72 EUR mesačneMichal Vivodík - Dodatok .č 3 (.pdf)
Dominik Szerencsés-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024266,86 EUR mesačneDominik Szerencsés - Dodatok č. 2 (.pdf)
Michaela Klištincová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024291,72 EUR mesačneMichaela Klištincová - Dodatok č. 2 (.pdf)
Simona Foltánová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024234,08 EUR mesačneSimona Foltánová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Gabriela Janíčková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024199,94 EUR mesačneGabriela Janíčková - Dodatok č. 1 (.pdf)
Tlapnet SK, a.s.291112482023Zmluva o nájme časti domu - vybudovanie a prevádzka základovej stanice29.11.202330.11.202301.12.2023-Zmluva č. 291112482023
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/010/27Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. 09.11.202309.11.202310.09.2023-Dohoda 23/05/010/27 (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Audit účtovnej závierky za účtovný rok 202207.11.202307.11.202308.11.20231 248 EURZmluva GA-Audit, s.r.o. - 2022 (.pdf)
INEX - Hausgarden s.r.o.1/2023Zmluva o dielo - Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady26.10.202303.11.202304.11.2023134 434,18 EURZmluva o dielo 1/2023 (.pdf)

Cenová ponuka (.xlsx)
Ján Ščasný-Kúpna zmluva - novovytvorená parcela č. 133/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 93 m2 a novovytvorená parcela č. 1078/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2 30.10.202330.10.202331.10.2023520 EURKúpna zmluva - Ján Ščasný (.pdf)
Ladislav Práznovský-Kúpna zmluva - novovytvorená parcela č. 133/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m230.10.202330.10.202331.10.20231 055 EURKúpna zmluva - Ladislav Práznovský (.pdf)
Jozef Kotúček1/2023Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce30.10.202330.10.202331.10.202328,69 EUR ročneNájomná zmluva - Jozef Kotúček (.pdf)
Tlapnet SK, a.s.171012482023Zmluva o prenájme priestoru na základovú stanicu verejnej internetovej siete14.10.202324.10.202301.11.2023-Zmluva č. 171012482023 (.pdf)
MAGNA ENERGIA a.s.2924/2023Zmluva o dodávke elektriny10.10.202319.10.202301.12.2023-Zmluva č. 2924/2023 (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky3377/2023Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady"13.10.202313.10.202314.10.2023129 378,38 EURZmluva č. 3377/2023 (.pdf)
Ecoembra s.r.o.-Zmluva o dielo - Sanácia fasády BD Horizont A, Pusté Sady - I. etapa18.09.202328.09.202329.09.20239 599,50 EURZmluva o dielo Ecoembra (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyIROP-Z302091CXW2-91-108Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Pusté Sady28.09.202328.09.202329.09.202313 000 EURZmluva - riešenie migračných výziev v obci Pusté Sady (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B26.09.202326.09.202327.09.2023183,77 EUR mesačneZmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pata, Filiálka Pusté Sady-Zmluva o výpožičke - stena kostola na umiestnenie defibrilátora v rámci projektu „Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a
voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady“
22.09.202325.09.202326.09.2023-Zmluva o výpožičke - defibrilátor (.pdf)
Dominik Szerencsés-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Dominik Szerencsés (.pdf)
Katarína Krišková-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Katarína Krišková (.pdf)
Gabriela Janíčková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Gabriela Janíčková (.pdf)
Agneta Juhanyak-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Agneta Juhanyak (.pdf)
Jozef Vandák-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jozef Vandák (.pdf)
Róbert Rajčo-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Róbert Rajčo (.pdf)
René Durdiak-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu30.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - René Durdiak (.pdf)
Barbora Macháčová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Barbora Macháčová (.pdf)
Jozef Kotúček-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jozef Kotúček (.pdf)
Michaela Klištincová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Michaela Klištincová (.pdf)
Mária Vyskočová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Mária Vyskočová (.pdf)
Jana Faturová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jana Faturová (.pdf)
Michal Vivodík-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Radoslav Vaško (.pdf)
Simona Foltánová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Simona Foltánová (.pdf)
Miriam Ščasná-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu30.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Miriam Ščasná (.pdf)
Katarína Kohútová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Katarína Kohútová (.pdf)
Miroslav Kožuch-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Miroslav Kožuch (.pdf)
Slávka Súkenníková-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Slávka Súkenníková (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jaroslava Drápalová (.pdf)
Maroš Kriška-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Maroš Kriška (.pdf)
Martin Kollárik-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Martin Kollárik (.pdf)
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.10VO/03/2023/EL-KSVOPríkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie16.06.202307.07.202308.07.2023360 EUR10VO/03/2023/EL-KSVO (.pdf)
Simona Foltánová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A29.06.202329.06.202330.06.2023183,33 EUR mesačneZmluva o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo-Darovacia zmluva - finančné prostriedky na podujatie Deň detí 202314.06.202314.06.202315.06.2023200 EURDarovacia zmluva - MDD 2023 (.pdf)
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.-Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2023/202418.05.202318.05.202319.05.2023-Zmluva Zdravo a Chutne.com, s.r.o - 2023-2024 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/39Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa26.04.202326.04.202327.04.2023-Dohoda 23/05/054/39 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/21Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/21 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č. 1 k dohode 22/05/010/21 (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta03/2023Zmluva o poradenstve a spolupráci - spracovanie PHRSR obce na roky 2023 - 203004.04.202304.04.202305.04.2023800 EURZmluva o poradenstve a spolupráci 03/2023 (.pdf)
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho-Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe27.03.202328.03.202329.03.2023-Zmluva - praktické vyučovanie (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov21.03.202321.03.202322.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 - cenník služieb27.01.202330.01.202331.01.2023-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
Zdenko Hájnik1/2023Kúpna zmluva - pozemok v k.ú. obce Pusté Sady18.01.202318.01.202319.01.2023295 €KZ 1/2023- Zdenko Hájnik (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Zmluvy 2022

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2022. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 16.11.201622.12.202222.12.202201.01.2023-Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 16.11.2016 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu22.12.202222.12.202201.03.2023-Zmluva o dodávke plynu (.pdf)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)ZLP-VT_2021-0495Zmluva o prevode výpočtovej techniky14.12.202214.12.202215.12.2022-Zmluva o prevode VT - DCOM (.pdf)
Komunál - Servis, s.r.o.45/VO/08/2022/PL-KSPríkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup zemného plynu21.09.202221.11.202222.11.2022-Príkazná zmluva 45/VO/08/2022/PL/KS (.pdf)
SOMO Jozef Peťovský-Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi14.11.202214.11.202201.01.2023-Dodatok č. 1 - SOMO Jozef Peťovský (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/21Dohoda o realizovaní činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi10.11.202211.11.202201.01.2023-Dohoda 22/05/010/21 (.pdf)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyRA-SNCA/20195717Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať11.10.202210.11.202212.11.2022-RA-SNCA/20195717 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Darovacia zmluva - podpora rozvoja kultúry a športu v obci Pusté Sady04.11.202209.11.202210.11.202266€Darovacia zmluva - rozvoj kultúry a športu (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/144Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ27.10.202227.10.202228.10.2022-Dohoda 22/05/054/144 (.pdf)
MVDr. Ivan Inštitoris-Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie27.10.202227.10.202228.10.2022-Zmluva - odchyt psov (.pdf)
Anna Janečková1/2022Kúpna zmluva - pozemky v k.ú. obce Pusté Sady26.10.202226.10.202227.10.202230000€Kúpna zmluva - Anna Janečková (.pdf)
Michaela Klištincová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A27.09.202227.09.202228.09.2022227,62€ mesačneZmluva o nájme bytu - Michaela Klištincová (.pdf)
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam-Dohoda o urovnaní - podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou21.09.202223.09.202224.09.2022-Dohoda o urovnaní (.pdf)

Príloha A1 (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit účtovnej záverky za rok 202120.09.202220.09.202221.09.20221116 €Zmluva GA-AUDIT s.r.o. (.pdf)
Dominik Szerencsés-Zmluva o nájme bytu - Horizont B13.09.202214.09.202215.09.2022218,58 € mesačneZmluva o nájme bytu - Dominik Szerencsés (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B13.09.202214.09.202215.09.2022162.69 € mesačneZmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Horizont B13.09.202214.09.202215.09.2022170,71 € mesačneZmluva o nájme bytu - Barbora Macháčová (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na stavbe "Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny v obci Pusté Sady"12.09.202212.09.202213.09.2022900 € mesačneMandátna zmluva - "Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny v obci Pusté Sady" (.pdf)
Mária Vyskočová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022150,47 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Mária Vyskočová (.pdf)
Michal Vivodík-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022213,03 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022216,84 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Radoslav Vaško (.pdf)
Jozef Vandák-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022210,08 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jozef Vandák (.pdf)
Miriam Ščasná-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022156,96 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Miriam Ščasná (.pdf)
Dominik Szerencsés-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022218,58 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Dominik Szerencsés (.pdf)
Slávka Súkenníková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.202298,20 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Slávka Súkenníková (.pdf)
Róbert Rajčo-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022264,58 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Róbert Rajčo (.pdf)
Barbora Macháčová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022170,71 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Barbora Macháčová (.pdf)
Katarína Krišková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022202,36 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Katarína Krišková (.pdf)
Maroš Kriška-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022172,46 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Maroš Kriška (.pdf)
Miroslav Kožuch-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022174,97 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Miroslav Kožuch (.pdf)
Jozef Kotúček-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022222,68 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Martin Kollárik-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022237,30 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Martin Kollárik (.pdf)
Katarína Kohútová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022213,03 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Katarína Kohútová (.pdf)ie
Michaela Klištincová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022227,62 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Michaela Klištincová (.pdf)
Agneta Juhanyak-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022223,97 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Agneta Juhanyak (.pdf)
Gabriela Janíčková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022162,69 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Simona Foltánová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022183,33 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
Jana Faturová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022151,52 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jana Faturová (.pdf)
René Durdiak-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022120,99 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - René Durdiak (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.202287,64 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jaroslava Drápalová (.pdf)
INEX – Hausgarden s.r.o. -Zmluva o dielo - „Vybudovanie oddychovo - relaxačnej zóny v obci Pusté Sady“13.07.202213.07.202214.07.202244 253,17 €Zmluva o dielo - INEX-Hausgarden s.r.o. (.pdf)

Rozpočet (.xlsx)
Slávka Súkeníková-Zmluva o nájme bytu - Horizont A29.06.202229.06.202230.06.2022102,04 € mesačneZmluva o nájme bytu - Slávka Súkeníková (.pdf)
3W Slovakia, s.r.o.-Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých23.06.202223.06.202224.06.202260 € za rokDodatok č. 1 - 3W Slovakia, s.r.o. (.pdf)
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo-Darovacia zmluva - rozvoj zelene v obci Pusté Sady21.06.202221.06.202222.06.20221500 €Darovacia zmluva - RaVOD Pata (.pdf)
Energie2, a.s.1112433Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku21.06.202221.06.202222.06.202245 € za MWhDodatok č. 1 k zmluve č. 1112433 (.pdf)
Simona Foltánová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A13.06.202213.06.202214.06.2022191,20€ mesačneZmluva o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
Dušan Mesároš-Zmluva o dielo - Oprava fasády kaplnky v Pustých Sadoch08.06.202208.06.202209.06.20229 858,11€Zmluva o dielo - Oprava fasády kaplnky v Pustých Sadoch (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na stavbe "Rekonštrukcia Kaplnky"02.05.202217.05.202218.05.20221 560€Mandátna zmluva - "Rekonštrukcia Kaplnky" (.pdf)
Ľubomír Jankovič-Zmluva o prenájme kultúrneho domu - 07.05.202206.05.202206.05.202207.05.202270€Zmluva o prenájme kultúrneho domu - Ľubomír Jankovič (.pdf)
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pata, Filiálka Pusté Sady-Zmluva o výpožičke spojená s dohodou o urovnaní - Kaplnka Pusté Sady28.03.202214.04.202215.04.2022-Zmluva o výpožičke spojená s dohodou o urovnaní - Kaplnka Pusté Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/25Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"30.03.202201.04.202202.04.2022-Dohoda 22/05/054/25 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Horizont B22.03.202222.03.202201.04.2022245,44€ mesačneZmluva o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Lindström, s.r.o.-Servisný prenájom rohoží09.03.202209.03.202209.03.202210,76€ mesačneZmluva Lindström, s.r.o. (.pdf)
Lindström, s.r.o.3004834Servisný prenájom rohoží - bytové domy Horizont27.01.202228.01.202227.01.2022Podľa prílohy č. 2Zmluva 3004834 (.pdf)
BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o.-Zmluva o dielo - Dodávka a montáž drevených okien pre kaplnku v Pustých Sadoch25.01.202225.01.202226.01.202212 756,00€Zmluva o dielo - BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o. (.pdf)
Mesto Sereď17/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí19.01.202224.01.202225.01.2022107/80€ na dieťaZmluva č. 17/2022 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 7 k zmluve č. 105/200901.01.202201.01.202202.01.2022-Dodatok č. 7 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Zmluvy 2021

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2021. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaZmluva vo formáte PDF
Maroš Kriška-Zmluva o nájme bytu - Horizont A20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - Maroš Kriška (.pdf)
René Durdiak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - René Durdiak (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - Agneta Juhanyak (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Horizont B20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - Jozef Vandák (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/200814.12.202114.12.2021Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.-Darovacia zmluva - peňažný dar na rozvoj kultúry a športu25.11.202129.11.2021Darovacia zmluva - KOMPLEX (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď04/DV/2021Zmluva o duálnom vzdelávaní - praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania10.11.202110.11.2021Zmluva 04/DV/2021 (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - Rekonštrukcia prístupového chodníka s osvetlením v obci Pusté Sady08.11.202108.11.2021Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - účtovný rok 202028.10.202128.10.2021Zmluva GA-AUDIT s.r.o. - 2020 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta21/05/010/24Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov27.10.202127.10.2021Dohoda 21/05/010/24 (.pdf)
Ing. Helena Brezíková-Darovacia zmluva - pozemok "E" parcelné číslo 1055/2 o výmere 35m2 - zastavaná plocha a nádvorie27.10.202127.10.2021Darovacia zmluva-Brezíková (.pdf)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)ZLP-VT-2021-0495Zmluva o prevode výpočtovej techniky22.10.202122.10.2021DEUS - zmluva o prevode VT (.pdf)
Današ s.r.o.-Zmluva o dielo - Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady20.09.202120.09.2021Zmluva o dielo - Današ s.r.o. (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Zmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Matúš Čačaný-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Matúš Čačaný (.pdf)
Katarína Krišková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Katarína Krišková (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Agneta Juhanyak (.pdf)
Róbert Rajčo-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Róbert Rajčo (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jozef Vandák (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Barbora Macháčová (.pdf)
Mária Vyskočová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Mária Vyskočová (.pdf)
Jana Faturová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jana Faturová (.pdf)
Michal Vivodík-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Radoslav Vaško (.pdf)
Mgr. Patrik Hornák-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Mgr. Patrik Hornák (.pdf)
Miriam Ščasná-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Miriam Ščasná (.pdf)
Katarína Kohútová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Katarína Kohútová (.pdf)
Miroslav Kožuch-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Miroslav Kožuch (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jaroslava Drápalová (.pdf)
Tomáš Kohút-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Tomáš Kohút (.pdf)
Martin Kollárik-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Marin Kollárik (.pdf)
Komingstav s.r.o.Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na projekte "Oprava Povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady"15.09.202115.09.2021Mandátna zmluva - Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady (.pdf)
Komingstav s.r.o.Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru na projekte "Rekonštrukcia prístupového chodníka s osvetlením v obci Pusté Sady"13.08.202113.08.2021Mandátna zmluva - Rekonštrukcia prístupového chodníka s osvetlením v obci Pusté Sady (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na projekte "Oplotenie futbalového ihriska"10.08.202110.08.2021Mandátna zmluva - Komingstav s.r.o. (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - Vybudovanie oplotenia v obci Pusté Sady03.08.202103.08.2021Zmluva o dielo - Oplotenie v obci Pusté Sady (.pdf)
ALATERE, s.r.o.GA135/2021Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - VŽP kategórie 329.07.202101.08.2021Zmluva GA135/2021 (.pdf)
Slávka Súkeníková-Nájomná zmluva - garsoniera - Horizont A28.06.202128.06.2021Nájomná zmluva - Slávka Súkeníková (.pdf)
Energie2, a.s.1112433Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku10.05.202110.05.2021Zmluva č. 1112433 (.pdf)
Emília Kollárová-Nájomná zmluva - garsoniera - Horizont A28.04.202129.04.2021Nájomná zmluva - Emília Kollárová (.pdf)
I.E.L.M., s.r.o.-Zmluva o dielo - Závlahový systém Pusté Sady23.04.202123.04.2021Zmluva o dielo - Závlahový systém Pusté Sady (.pdf)

Rozpočet k zmluve o dielo - Závlahový systém Pusté Sady (.xls)
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 202115.03.202116.03.2021SODB2021 - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke (.pdf)
Zdravo a chutne.com, s.r.o.-Zmluva o dodávkach tovaru v programe Školské ovocie na školský rok 2021/202211.03.202111.03.2021Zmluva - Školské ovocie - 2021/2022 (.pdf)-
Natur-Pack, a.s.-Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov18.02.202118.02.2021Dodatok č. 4 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
ISG | DRS, s.r.o.1234Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu18.01.202118.01.2021Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/200802.01.202102.01.2021Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)

Zmluvy 2020

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2020. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106126283Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106126283 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106126459Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106126459 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215134Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215134 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215154Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215154 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215128Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215128 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215118Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215118 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215149Zmluva o dodávke plynu17.12.2020 Zmluva 9106215149 (.pdf)
Filip Hornáček a Patrícia Hornáčková-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena13.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena - Filip Hornáček a Patrícia Hornáčková (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201920.10.2020Zmluva GA-AUDIT s.r.o. 2020 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia111/POD-202/20Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na projekt "Revitalizácia zelene vo verejnom priestore"01.10.2020Zmluva 111/POD-202/20 (.pdf)
Roman Bako-Zmluva o dielo - Rekonštrukcia interiérového vybavenia Obecného úradu v Pustých Sadoch17.08.2020Zmluva o dielo - Roman Bako (.pdf)
KŠ s.r.o.-Zmluva o dielo - Výstavba nového detského ihriska v obci20.07.2020Zmluva o dielo KŠ s.r.o. (.pdf)

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - Cenová ponuka uchádzača z verejného obstarávania na predmet zákazky (.pdf)
Trnavský samosprávny kraj170-PRcov/OAaVP/4518/2020Účelová dotácia na realizáciu projektu "Bojujeme s koronavírusom"03.07.2020Zmluva 170-PRcov/OAaVP/4518/2020 (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.-Zmluva o dielo na projekt "Oplotenie a terénne úpravy v obci Pusté Sady"18.06.2020Zmluva o dielo "Oplotenie a terénne úpravy v obci Pusté Sady" (.pdf)
Okresný úrad Trnava023382/2020Dohoda o odovzdaní majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky do vlastníctva obce Pusté Sady03.06.2020023382/2020 (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - technický dozor na stavbe "Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Pusté Sady" a "Výstavba nového oplotenia v areáli ZŠ Pusté Sady"29.05.2020Mandátna zmluva - Komingstav s.r.o. (.pdf)
Dušan Mesároš-Zmluva o dielo "Stavebné práce v priestoroch Domu kultúry a Obecného úradu v Pustých Sadoch"25.05.2020Zmluva o dielo Dušan Mesároš (.pdf)
Emília Kollárová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A29.04.2020Emília Kollárová - 2020 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o bežnom účte - účet samosprávy31.03.2020Zmluva o bežnom účte (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta20/05/054/24Zabezpečenie podmienok aktivačnej činnosti a poskytnutie príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci"27.03.2020Dohoda č. 20/05/054/24 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o Dodatok č. 7 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad17.03.2020Dodatok č. 7 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)

ZmluvaKOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. - Zmluva č. 1/2008
INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol. s r.o. 302322/2020Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi25.02.2020Zmluva o nakladaní s použitými batériami INSA, s.r.o. (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad16.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 24.06.2016 02.01.2020NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 3 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 105/2009Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenie01.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. - Zmluva 105/2009 (.pdf)