Deň Zeme

V našej základnej škole si každoročne pripomíname Deň Zeme. Venovali sme mu jeden celý vyučovací deň Do školy sme prišli oblečení v modrom, aby sme si tak pripomenuli, že Zem sa nazýva aj Modrá planéta. Popozerali sme si encyklopédie o našej planéte, vypracovali sme si pracovné listy s tematikou Dňa Zeme a prečítali sme si príbeh o lesnom koncerte. Po jeho dočítaní sme sa aj my išli na školský dvor započúvať do spevu vtákov a šumenia stromov. Deti si z prírodných materiálov, ktoré našli na dvore, vyrobili obrázky. Na hodine výtvarnej výchovy sme maľovali les a jeho poklady.