Stolnotenisový turnaj o Pohár starostov obcí

Obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka spoluorganizujú Stolnotenisový turnaj o Pohár starostov obcí, ktorý sa uskutoční dňa 29. marca 2013 (t.j. na Veľký piatok) o 9.30 hodine v Obecnom dome v Šalgočke. Prezentácia sa koná od 9.00 hod. Súťažné kategórie: ženy i muži nad 15 rokov. Nezabudnite si svoju raketu. Štartovné: 2 €. O hodnotné ceny a bohaté “pôstne” občerstvenie je postarané. Organizátori sa tešia na Vašu účasť.

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 11. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. februára 2013 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Investičná výstavba – Nájomné byty
  6. Výstavba chodníka v obci
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.02.2013 (.pdf)

Vianočná besiedka 2012

Tento školský rok sme si s deťmi nacvičili vianočné predstavenie o putovaní Jozefa a Márie a narodení Ježiška. Scenár bol dosť náročný, ale deti ho zvládli na jednotku. S divadielkom sme vystupovali aj v miestnom kostole, takže si ho mohli vychutnať viacerí obyvatelia našej obce.

Vianočné trhy a Lucijské koledovanie

Vianočné trhy s ručne robenými žiackymi výrobkami, ozdobami, pohľadnicami, medovníčkami, ikebanami (s ktorými pomohli aj rodičia) sa tento rok konali v priestoroch obecného úradu. Na trhoch vládla príjemná predvianočná atmosfér, ktorú podčiarkovala vianočná hudba a DJ-om nebol nik iný ako sám pán starosta. Deti popredali skoro všetok tovar. Nakupujúci sa mohli zohriať horúcim punčom, ktorý pripravili Alenka s Helenkou, za čo im v mene školy ďakujeme.
Tento rok sme sa po prvýkrát vybrali s deťmi koledovať na Luciu. Dievčence sťa Lucie so zabielenou tvárou mlčiac vymetali kúty príbytkov a chlapci sťa pastieri trúbiac na trúbkach vyháňali z dvorov zlých duchov. Bol to pre nás veľký zážitok.