Beseda s umeleckým rezbárom

Našu školičku navštívil umelecký rezbár pán Juraj Mertuš. Deti si mohli nakresliť vlastné obrázky, alebo obkresliť podľa šablóny a pán Mertuš im ich z dreva vyrezal, ukázal nám ako sa pracuje s vyrezávačkou i s dlátom, porozprával im o svojej práci a ukázal fotografie jeho prác. Daroval nám a zasadil s nami dve čerešne a jednu borovicu. Bolo to inšpirujúce stretnutie.

Fašiangový karneval v Základnej škole

Vo februári sa konal tradičný fašiangový karneval. Zatancovali sme si, zasúťažili a pojedli sme všetky dobroty, čo nám nachystali rodičia.