Napriek chladnému počasiu sa dobrovoľníci všetkých vekových kategórií zišli aj tento rok na tradičnom podujatí Vyčistime si svoje okolie, ktoré sa koná pri príležitosti Svetového dňa Zeme. Dve skupinky tento krát poupratovali cesty na rybník a smerom k skládke odpadov.