Hurá, už viem celú abecedu!

Prváci už zvládli celú abecedu, už sú z nich malí – veľkí čitatelia, a preto sa rozlúčili so Šlabikárom a privítali novučičké Čítanku. Svoje úspechy spolu so spolužiakmi oslávili tortou, detským šampanským a spevom.