Farské oznamy 04.02. – 11.02.2024

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 04.02 do 11.02.2024.

D LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL
4.február 5.nedeľa v roku 9,00 +Ján Vívodík a manželka Daniela
Pondelok          
Utorok 6.február 17,00 +otec Florián,starí rodičia Blaženákoví a Brnkalákoví
Streda      
Štvrtok 8.február 17,00 za ruženčiarov /chlapi/
Piatok 9.február 17,00

 

 

+Ernest Hrotík,manž.Aurélia a deti
Sobota          
11. február 6.nedeľa v roku 9,00 Ďakovná pri prílež. 85 narodenín p. Marhavej a za zdravie a

B.pomoc

  • Milodar 100 Eur od členiek sv.ruženca u p. Renatky Švihoríkovej
  • Streda – Rekolekcia v Pate, sv.omša o 9,30
  • Budúcu nedeľu po omši proím o stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí,