Farské oznamy 03.06. – 10.06.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 03.06. – 10.06.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

3.jún

9.nedeľa v roku 8,00 +Arnold a Helena Ferencoví
Pondelok 4.jún 18:00 +otec Ján,Jozef,švagriná Daniela a ostatní členovia rodiny
Utorok 5.jún

Sv.Bonifác

18:00 +Ján,Paulína,Štefan,Barbora,Štefan,Otília,švagor a švagriná,brat a zať
Streda                  
Štvrtok 7.jún 18:00 ďakovná za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 8.jún

Najsv.Srdce Ježišovo

18:00 +Alojz a Melánia Držkoví,1.výročie
Sobota                  
Nedeľa

10.jún

10.nedeľa v roku 9,00 +rodičia Hudákoví,Kušníroví,starí rodičia z ob strán a ostatní členovia rodiny

 

 • Streda rekolekcia v Gáni,

Farské oznamy 27.05. – 03.06.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 27.05. – 03.06.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

27.mája

Najsvätejšia Trojica 9,00 za matku Máriu
Pondelok 28.máj 18:00 +kmotra,birmovné dieťa a svat
Utorok                  
Streda 30.máj 18:00 +rodičia Felix a Žofia Blaženákoví,sestra a švagrovia
Štvrtok 31.máj

Najsv.Kristovo Telo a Krv

18:00 +Mária a Július Marcinkechoví,rodičia a súrodenci z oboch strán
Piatok                  
Sobota 2.jún 9,00 +otec Florian,starí rodičia Blaženákoví a Brnkalákoví
Nedeľa

3.jún

9.nedeľa v roku 8,00 +Arnold a Helena Ferencoví

 

 • Štvrtok: prikázaný sviatok Božieho Tela,procesia v nedeľu,zmena sv.omší,
 • Milodar od prvoprij.detí ornát a 50 Eur na kostol
 • prvý piatok v mesiaci,

Farské oznamy 20.05. – 27.05.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 20.05. – 27.05.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

20.máj

Turíce 9,00 za syna Ľubomíra a Vieru
Pondelok Svätodušný pondelok 18:00 +Mária Vašková,rodičia,starí rodičia a ostatní členovia rodiny
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok Najvyšší a večný kňaz Ježiš Kristus 18:00 +Viliam,Veronika,starí rodičia a teta
Piatok 25.máj 18:00 +rodičia Štefan a Mária Švihoríkoví a zaťovia
Sobota                  
Nedeľa

27.máj

Najsvätejšia Trojica 9,00 za matku Máriu
 • Počas mojej neprítomnosti ma zastupuje p.farár z Hájskeho.tel číslo: 0902 265 217.
 • Milodar na kaplnku 50 Eur.

Farské oznamy 13.05. – 20.05.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 13.05. – 20.05.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

13.máj

7.veľkonočná nedeľa 9,00 za živých členov sv.ruženca u p. Marcinkechovej
Pondelok                  
Utorok 15.máj 18:00 +Augustín Harmata,1.výročie
Streda 16.máj 18:00 za zdravie a Božiu pomoc v chorobe
Štvrtok 17.máj 18:00 za zdravie a Božiu pomoc celej rodine č. 153
Piatok 18.máj 18:00 +Oľga Ďurinová
Sobota                  
Nedeľa

20.máj

Zoslanie Ducha Svätého 9,00 za syna Ľubomíra a Vieru
 • Ďakujem všetkým za pomoc pri príprave birmovky,
 • Milodary: 50 Eur od dobrodincov na kaplnku, 50 Eur od darcov na kaplnku,
 • Budúca nedeľa v Pate o 10,30 prvé sv.prijímanie,

Farské oznamy 06.05. – 13.05.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 06.05. – 13.05.2018.

 

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

6.máj

6.veľkonočná nedeľa 8,00 +Oliver Chudáčik,manž.Bernardína a Jozefína,vnuk Ľubomír,starí rodičia Chudáčikoví,Horňákoví a Marcinkechoví
Pondelok 7.máj 18:00 za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie č.d. 134
Utorok                  
Streda 9.máj 18:00 za členky bratstva sv.Ruženca u Renáty Švihoríkovej
Štvrtok 10.máj

Nanebovstúpenie Pána

18:00 +rodičia Jozef a Štefánia Slahučkoví,všetci členovia rodiny a za duše v očistci
Piatok 11.máj 18:00 za tých,čo sa modlili Deviatnik k úcte Božieho  Milosrdenstva
Sobota                  
Nedeľa

13.máj

7.veľkonočná nedeľa 9,00 za živých členov sv.ruženca u p.Marcinkechovej
 • Štvrtok prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána
 • Budúca nedeľa zbierka na katolícke masmédiá
 • Milodar 100 Eur na kaplnku z ďakovnej sv.omše