Jún plný zábavy

Popri školských povinnostiach a radostiach sa mesiac jún niesol v znamení zábavy a dobrodružstiev. Popri opakovaní celoročného učiva sme stihli aj toto:

 • MDD – šport. aktivity na školskom dvore, premietanie rozprávky Na vlásku, prejedanie sa výbornými zeleninovými chlebíkmi
 • Slávnosť šlabikára – prvácka oslava zvládnutia všetkých písmen, torta, prípitok (samozrejme nealko)
 • Opekačka na školskom dvore
 • Návšteva termálneho kúpaliska v Horných Salibách
 • Turistická vychádzka na rybník v Bábe
 • Rozlúčka so štvrtákmi a slávnostné odovzdanie vysvedčení

Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na 4. ročník tradičného družobného dňa obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka, ktorý sa uskutoční 9. júla 2011 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. O bohaté občerstvenie a program je postarané.

Športová časť – futbalové zápasy
13:00 – Zemianske Sady – Šalgočka – Žiaci
13:25 – Zemianske Sady – Šalgočka – Old Boys
14:00 – Šalgočka – Pusté Sady – Žiaci
14:25 – Šalgočka – Pusté Sady – Old Boys
15:00 – Pusté Sady – Zemianske Sady – Žiaci
15:25 – Pusté Sady – Zemianske Sady – Old Boys

Kultúrno – spoločenská časť
17:00 – Privítanie hostí, príhovory starostov
17:15 – Spevácka folklórna skupina Krojovanka
17:30 – Súťaže družstiev zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky
19:00 – Tanečná zábava, do tanca hrá skupina TEMPOBAND
20:00 – Slávnostné vyhodnotenie súťaží

Pre deti sú od 16:30 pripravené atrakcie – skákací hrad, trampolína a jazda na koni.

Fotografie z družobného dňa obcí 2011

Družobné stretnutie obcí Pusté Sady a Liptovská Osada

Pozývame Vás na tradičné družobné stretnutie medzi obcami Pusté Sady a Liptovská Osada, ktoré sa uskutoční 16. júla 2011 v športovom areáli Pusté Sady. Program:
15:30 – Futbalový zápas Starí páni Pusté Sady – Starí páni Liptovská Osada
17:00 – Futbalový zápas Pusté Sady “A” – Liptovská Osada “A”.

Pre návštevníkov je pripravené bohaté občerstvenie.

Medzinárodný futbalový turnaj obcí Pusté Sady a Martinice

Pozývame Vás na Medzinárodný družobný futbalový turnaj medzi mužstvami Old Boys Pusté Sady a obcou Martinice z Českej republiky. Turnaj štyroch mužstiev sa uskutoční 2. júla 2011 od 13:30 v športovom areáli v Pustých Sadoch.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – jún 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2011 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
 6. Schválenie platu starostu obce
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver