Školský výlet do ZOO v Bratislave

Dňa 26. mája sa žiaci miestnej základnej a materskej školy zúčastnili školského výletu do ZOO V Bratislave. Navštívili sme zoologickú záhradu a nevynechali sme ani časť s Dinoparkom. Hurá! Vyšlo nám počasie a školský výlet sme si užili pod modrým klobúkom neba! Navštívili sme ZOO v Bratislave. Videli sme malé trojčatá tigríčatá, majestátne levy, hravé opice, bociany nás pozdravili klopkaním so zobákmi, ťavy naťahovali dlhé krky, aby si nás čo najlepšie obzreli a aj surikaty nám predviedli svoje číslo. Veľkým zážitkom bol pobyt v Dinoparku. Nevynechali sme ani 3D premietanie krátkeho filmu a fotenie s dinosaurami.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta, realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo pravdepodobne už v stredoveku. Hoci s rozvojom spoločnosti sa menil cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania i spracovania výsledkov, cenzy (označenie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov) zostali nenahraditeľným zdrojom údajov o obyvateľstve na danom území a jeho vývoji v konkrétnom období.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude výnimočné z dvoch dôvodov. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 sa uskutoční po prvý raz v histórii v tom istom roku vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si obyvatelia Slovenskej republiky budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Sčítacie tlačivá sa vyhotovia okrem štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj v anglickom jazyku.

Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 nájdete na www.scitanie2011.sk
Sčítacími komisármi v obci Pusté Sady sú zamestnankyne Obecného úradu Alena Trubačová a Helena Vivodíková

Faktúry – apríl 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje prijaté faktúry za mesiac apríl 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry za mesiac apríl 2011 (.pdf)