Faktúry – máj 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje prijaté faktúry za mesiac marec 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry za mesiac máj 2011 (.pdf)

Zmluvy – jún 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac jún 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dodatok 06/2011 (.pdf)

Deň detí 2011Oslava Medzinárodného dňa detí

Obec Pusté Sady pozýva všetkých malých aj veľkých na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční 4. júna (sobota) o 15:00 v športovom areáli v Pustých Sadoch.

Fotografie z osláv medzinárodného dňa detí 2011