Otvorenie školského roka 2011/2012

Piateho septembra sa opäť otvorila brána našej školičky. Tento deň bol významný najmä pre nových prváčikov. So záujmom si prezreli svoju triedu, zvítali sa s pani učiteľkou a uhádli, aký poklad sa pre nich ukrýval v čarovnej krabici. Domov si odniesli novučičké Šlabikáre a darček od pána starostu – krásnu rozprávkovú knihu.