Návšteva psovodov

V škole sme privítali vzácnu návštevu. Zavítal k nám policajný psovod a jeho tri nádherné, poslušné a vycvičené psy. Policajný psovod nám predviedol, čo všetko jeho psy dokážu a odpovedal na zvedavé otázky všetkých detí. Spolu s nimi prišla aj milá pani policajtka, ktorá taktiež ochotne odpovedala na všetko, čo deti zaujímalo. A veru otázok nebolo málo. Na záver sme sa vyfotili so služobne najstarším psom. Deti boli nadšené!