Vianočné trhy a Lucijské koledovanie

Vianočné trhy s ručne robenými žiackymi výrobkami, ozdobami, pohľadnicami, medovníčkami, ikebanami (s ktorými pomohli aj rodičia) sa tento rok konali v priestoroch obecného úradu. Na trhoch vládla príjemná predvianočná atmosfér, ktorú podčiarkovala vianočná hudba a DJ-om nebol nik iný ako sám pán starosta. Deti popredali skoro všetok tovar. Nakupujúci sa mohli zohriať horúcim punčom, ktorý pripravili Alenka s Helenkou, za čo im v mene školy ďakujeme.
Tento rok sme sa po prvýkrát vybrali s deťmi koledovať na Luciu. Dievčence sťa Lucie so zabielenou tvárou mlčiac vymetali kúty príbytkov a chlapci sťa pastieri trúbiac na trúbkach vyháňali z dvorov zlých duchov. Bol to pre nás veľký zážitok.