Stavanie Mája

Obec Pusté Sady Vás pozýva dňa 30. apríla 2013 na Stavanie Mája.
Program:

  • 16.00 hod. – futbalový zápas slobodní páni – ženatí páni Pusté Sady. Registrácia futbalistov je možná aj pred zápasom, k registrácii je potrebné doložiť – slobodní – potvrdenie od rodičov, ženatí – sobášny list, registráciu overí delegovaný rozhodca.
  • 18.00 hod. – stavanie mája

O zábavu sa postará hudobná skupina TEMPOBAND. Je pripravené bohaté občerstvenie: cigánska pečienka – zdarma, čapované pivo a kofola.
Miesto konania: Športový areál Pusté Sady

Deň Zeme

V našej základnej škole si každoročne pripomíname Deň Zeme. Venovali sme mu jeden celý vyučovací deň Do školy sme prišli oblečení v modrom, aby sme si tak pripomenuli, že Zem sa nazýva aj Modrá planéta. Popozerali sme si encyklopédie o našej planéte, vypracovali sme si pracovné listy s tematikou Dňa Zeme a prečítali sme si príbeh o lesnom koncerte. Po jeho dočítaní sme sa aj my išli na školský dvor započúvať do spevu vtákov a šumenia stromov. Deti si z prírodných materiálov, ktoré našli na dvore, vyrobili obrázky. Na hodine výtvarnej výchovy sme maľovali les a jeho poklady.

Noc s Andersenom

Tento rok sme si za ústrednú tému zvolili rozprávku od Astrid Lingrenovej Pipi Dlhá Pančucha. Prečítali sme si úryvok z knihy o tom ako išla Pipi hľadať s Tomim a Anikou poklad. Aj z detí sa stali hľadači pokladu. Na vopred určených stanovištiach ich čakali zašifrované odkazy, hádali hádanky a museli sa naučiť básničku, ktorá bola vstupnou bránou k hľadaniu pokladu. Poklad sme úspešne našli. Deti si nakreslili pekné obrázky, zatancovali si na diskotéke a zabalení v spacákoch si pozreli rozprávku Transylvánia. Dobrodružstvo sa nám vydarilo na jednotku.

Zoznam faktúr – marec 2013

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr za mesiac marec 2013:

Zoznam faktúr za mesiac marec 2013 (.pdf)

Oznámenie Obvodného úradu životného prostredia Galanta k strategickému dokumentu “Územný plán obce Pusté Sady”

Obvodný úrad životného prostredia Galanta ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa §56 písm. a) zákona oznamnuje v súlade s §6 ods. 1 obstarávateľovi, ktorý je súčasne dotkutou obcou, že stanoviská verejnosti možno predkladať na Obec Pusté Sady, č. 131, 925 54 Pusté Sady a Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Mierové nám. 1, 924 00 Galanta v lehotách určených v §6 ods. 3 a 4 zákona.

Celé znenie oznámenia o strategickom dokumente (.pdf)