Družobný deň obcí 2013

Obec Pusté Sady Vás pozýva na 6. Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka a Liptovská Osada, ktorý sa uskutoční 5. a 6. júla 2013. Okrem bohatého programu je pripravené občerstvenie a zábavné atrakcie pre deti. Všetkých srdečne pozývame!

Kompletný program Družobného dňa obcí 2013 (.pdf)

Zoznam faktúr – máj 2013

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr za mesiac máj 2013:

Zoznam faktúr za mesiac máj 2013 (.pdf)

Habakuky a Harmanecká jaskyňa

29. mája sme sa vybrali na školský výlet na Donovaly do rozprávkového mestečka Habakuky. Videli sme tri rozprávky O troch citrónoch, Janko a Marienka a o Zakliatych princeznách. Každé predstavenie sa nám veľmi páčilo. Do sýtosti sme sa pohrali na detskom ihrisku, v Mlynčeku var! sme si namleli dobroty a v Kurník šopa sentre sme si zakúpili suveníry. Popoludní sme sa vybrali nazad ale so zastávkou v Harmanci. Z parkoviska sme si vyšliapali vyše dvestometrové prevýšenie z parkoviska do Harmaneckej jaskyne. Bola to náročná túra! Ale zvládli ju všetci. A potom nás čakalo vyše 1300 schodov v Harmeneckej jaskyni. No stálo to za to! Domov sme prišli až večer, síce unavení, ale za to plní zážitkov.

Návrh VZN k územnému plánu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady v zmysle ustanovení § 6 a § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto VZN č. /2013, ktorým vyhlasuje záväznú časť Územného plánu obce Pusté Sady v zmysle územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Pusté Sady – Zmeny a doplnky č. 2/2013“.

Návrh znenia VZN k územnému plánu obce (.doc)
Schéma Záväzných Častí a VPS (.pdf)
Územný plán obce Pusté Sady 2013 – zmeny a doplnky (.pdf)