Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu týkajúcu sa splnenia povinností podľa §41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní:

§41 – kritériá (.pdf)
§41 – ostatné informácie (.pdf)