Karneval v materskej škole

Fašiangy v našej obci poznajú všetci vďaka Fašiangovému dedinskému sprievodu v maskách s tradičným Pochovávaním basy. Tí najmenší – škôlkári sa tešia na Karneval v MŠ. Aj tento rok sme pripravili pre detičky veselú zábavu, súťaže, diskotéku a samozrejme odmeny pre najkrajšie masky.