Deň Zeme 2016 v Materskej škole

Aj my malí pomáhame našej planéte. Na školskom dvore vysádzame kvietky, hrabeme a čistíme si trávnik, polievame rastliny. Vieme, čo znamená recyklovať a separovať.