Návšteva v Základnej Škole

Opäť sme raz zavítali medzi veľkých školákov, ktorí sa s nami vždy radi zahrajú a zaspievajú si s nami. Majú útulnú triedu a veľkú tabuľu, na ktorej sme nakreslili veľa pekných obrázkov. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.