Pozvánka na 6. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Pustých Sadoch Vás pozýva na 6. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. septembra 2016 v poľovnom dome v Pustých Sadoch.

Program: 14:00 – otvorenie výstavy. K dispozícii bude občerstvenie, cigánska, víno, burčiak. 19:00 – ukončenie výstavy.

Zber exponátov na výstavu sa uskutoční v piatok 2. septembra 2016 od 15:00 do 18:00 v poľovnom dome v Pustých Sadoch.

Oznam o konaní separovaného zberu elektroodpadu

Obecný úrad Pusté Sady v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v utorok 6.9.2016 o 8,00 hod.

V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Pozvánka na 2. ročník Tenisového turnaja vo štvorhre

Obce Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka a spoločnosť Sedita Vás pozývajú na 2. ročník tenisového turnaja vo štvorhre o pohár starostov obcí, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2016 na multifunkčných ihriskách v Pustých Sadoch a Zemianskych Sadoch. Od 8:00 – začiatok registrácie na multifunkčnom ihrisku v Pustých Sadoch. O 8:30 – slávnostné zahájenie turnaja. Štartovné je 5 EUR. Tešíme sa na Vás!

pozvanka-tenisovy-turnaj-stvorhra-2016-850