Návšteva bábkového divadla – Ako išlo vajce na vandrovku

Spolu so školákmi zo základnej školy sme navštívili Bábkové divadlo v Nitre. Sledovali sme predstavenie spolu s ďalšími škôlkármi a veselo sme sa zabávali, pretože príbeh bol veľmi veselý. Počasie nám prialo a tak sme ešte zašli do detského mestského parku v Nitre pod hradom. Bolo nám super……

Súľovské skaly

Náš prvý tohtoročný výlet sa konal na Súľovské skaly. Perfektná túra cez nádherný les plný skál, po skalnatých cestičkách plných koreňov stromov a rebríkoch až na zrúcaninu Súľovského hradu, kde sa nám naskytol úžasný pohľad na okolitú krajinu. Zubaté skaly sa týčili vysoko nad údolím! Odtiaľ sme pokračovali úzkymi skalnatými cestami popod Gotickú bránu naspäť do údolia. Unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov sme zložili unavené nohy v autobuse a vrátili sa šťastne domov 🙂

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2016 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby 2016
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Privítanie prváčikov a pani Jesene

Zazvonil zvonec a prázdninám je koniec. 5. septembra sa opäť otvorila brána našej školičky a my sme v nej privítali nové prváčky. Deti sa s chuťou zahryzli do práce. Stihli sme vytvoriť lietajúce balóny pre čarodejníka z Krajiny OZ, oživiť maňušky a zahrať si minidivadielka a nezabudli sme privítať pani Jeseň. Navarili sme v hrnci chutnú jesennú polievku, vytvorili jablká plné jesenných básničiek a obrázkov. Nezabudli sme ani na výzdobu z plodov zo záhrad 🙂