Týždeň detskej radosti – MDD v Materskej škole

Pondelok – Šmolkovia sa zabávajú,  Utorok – Na návšteve u poľovníka,  Streda – Školský výlet na farmu HUMANITA,  Štvrtok – Súťažíme na ihrisku,  Piatok – Škôlka má talent.