Archív pre zančku: sodb2021

Asistované sčítanie obyvateľov – 03.05. – 13.06.2021

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že v čase od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Asistované sčítanie je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky do 31. marca 2021. Na splnenie zákonnej povinnosti je k dispozícii kontaktné miesto na adrese:

Obecný úrad Pusté Sady Sady, Pusté Sady č. 131, 925 54 Pusté Sady. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

  • Pondelok – piatok: 8:00 – 15:00

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, môžete požiadať o mobilného asistenta na telefónnych číslach Obecného úradu 031/786 11 94, 0911 270 363: . Pozor! Asistované sčítanie obyvateľov realizujú výhradne zamestnanci Obecného úradu! Prosíme všetkých občanov, aby si dávali pozor na osoby, ktoré by asistované sčítanie mohli zneužiť a aby upozornili najmä starších občanov vo svojom okolí. 

Viac informácií k asistovanému sčítaniu obyvateľov môžete získať na Obecnom úrade Pusté Sady alebo na www.scitanie.sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – stav sčítania v obci Pusté Sady k 09.03.2021

V rámci prebiehajúceho Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, sa k 9. marcu 2021 prostredníctvom elektronického formulára v našej obci sčítalo 345 občanov, čo predstavuje 53,24% z odhadovaného počtu obyvateľov obce Pusté Sady. Teší nás, že občania Pustých Sadov k tejto povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, pristupujú zodpovedne hneď od spustenia elektronického sčítania. Do 28. februára sa prostredníctvom elektronického formulára sčítalo až 275 občanov.

Obec Pusté Sady zároveň apeluje na všetkých občanov, ktorí sa doteraz nesčítali prostredníctvom elektronického formulára, aby tak urobili do 31. marca 2021. Návod, ako sa sčítať, ponúka inštruktážne video. Pre občanov, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sčítať elektronicky, bude pripravené asistované sčítanie od 1. apríla najneskôr do 31. októbra 2021. Asistované sčítanie budú v našej obci vykonávať výhradne zamestnanci obce. Bližšie informácie k asistovanému sčítaniu vám prinesieme po jeho spustení.

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Inštruktážne video

Obec Pusté Sady zverejňuje inštruktážne video k prebiehajúcemu Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021. Toto video vysvetľuje, ako správne vyplniť všetky polia v sčítacom formulári a úspešne zrealizovať sčítanie do 31. marca 2021.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – spustenie sčítania

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu pre občanov o začiatku Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré prebieha od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu v obchodoch Apple App Store a Google Play. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na Obecný úrad počas úradných hodín alebo na Call centrum 02/20 92 49 19. Prosíme všetkých občanov, aby v prípade potreby pomohli sčítať sa aj starším spoluobčanom.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – základné informácie

Obec Pusté Sady podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 zverejňuje základné informácie o nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať po prvý krát elektronicky od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítanie domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Povinnosť sčítať sa prostredníctvom sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa pojmom obyvateľ rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré sa do sčítacieho formulára uvádzajú sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Základné informácie sú k dispozícii na webovej stránke scitanie.sk. Odpovede na najčastejšie otázky k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 sú k dispozícii v časti Spýtali ste sa nás (FAQ).

Informatívne video k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021: