Marec – mesiac knihy

Počas marca sme v MŠ sústredili detskú  pozornosť na detské knihy, pojmy súvisiace s literatúrou, predčitateľskú gramotnosť v predškolskom veku. Okrem výstavky obľúbených detských kníh v MŠ, rozprávkového čítania sme privítali aj návštevu p. uč. V. Katreňákovej zo ZŠ v Pustých Sadoch, ktorá deťom čítala rozprávky pred spaním.