Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Pusté Sady zverejňuje Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

V zmysle zákona Slovenskej národnej rady, zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č. 1 Obec Pusté Sady je zriadená e-mailová adresa: obec@obecpustesady.sk na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.