Archív pre zančku: Koronavírus

Výsledky skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” – 13.02.2021

V sobotu 13. februára 2021 sme zrealizovali 4. kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”. Počas dňa sa prišlo otestovať 276 občanov a pozitívny nebol ani jeden výsledok testu.

Už tradične ďakujeme nášmu stálemu odberovému tímu za výbornú prácu a všetkým občanom, ktorí sa prišli priebežne otestovať. Dodržiavajme aj naďalej všetky hygienické opatrenia a udržme si tento dobrý výsledok. O ďalšom vývoji situácie v súvislosti so zaradením okresu Galanta do 4. stupňa varovania “COVID Automatu” a z toho vyplývajúcich povinností, Vás budeme informovať.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Pusté Sady – 13.02.2021

Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie bude okres Galanta od pondelka 15. februára 2021 v posledom 4. stupni varovania (tzv. “čierny okres”) v rámci COVID Automatu. Obec Pusté Sady preto pokračuje v skríningovom testovaní “Zachráňme spolu životy”. Štvrté kolo testovania bude v našej obci v sobotu 13. februára 2021.

 • Testovanie bude prebiehať v exteriéri v odbernom mieste v Športovom areáli Pusté Sady v čase od 7:00 do 15:00. V čase od 12:00 do 13:00 bude hygienická prestávka a vykoná sa dezinfekcia priestorov. Posledný odber bude realizovaný o 14:45.
 • Testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti. Testovanie je určené prednostne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Pusté Sady.
 • Prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
 • Každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz, pripraviť si svoje telefónne číslo a kartičku poistenca.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • Počas čakania na test a pobyte v Športovom areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 3 metre od iného účastníka testovania.
 • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný Certifikát o výsledku testu, respektíve Potvrdenie o vykonaní testu.
 • Každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny personálu odberového miesta a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.

V prípade zmien a doplnení organizačných a bezpečnostných pravidiel budeme občanov informovať.

Stále MOM v okrese Galanta

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta dáva do pozornosti možnosť využitia stálych mobilných odberových miest v okrese Galanta. Občania, ktorí sa potrebujú otestovať mimo testovania, ktoré zabezpečuje obec Pusté Sady, môžu tak urobiť na týchto miestach:

Názov Adresa Prevádzkové hodiny  
Ayur Gauri spol. s r.o. Hodská 354/21, Galanta Po – Pi: 08:00 – 18:00; So – Ne: 09:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned
Health Solutions, s.r.o. Česká 1452/28, Galanta 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Ned
NsP Sv. Lukáša Galanta – Svet zdravia a.s. Hodská 373/38, 924 22 Galanta 07:30 – 15:30 Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém
Phoenix Corporation, s.r.o. 29. augusta, Galanta 08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Ned
RÚVZ Galanta Hodská 2352/62, Galanta 09:00 – 12:00 Prevádzka Pon – Pia; objednávkový systém
Phoenix Corporation, s.r.o. Trnavská cesta 6, Sereď 09:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok Kasárenská 1005/54, Sereď 09:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 Prevádzka Pon – Sob
Mesto Sládkovičovo Fučíková 973/204B, Sládkovičovo 08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Sob

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Pusté Sady – 06.02.2021

Obec Pusté Sady pokračuje v skríningovom testovaní “Zachráňme spolu životy” pred spustením “COVID Automatu”. Tretie kolo testovania bude v našej obci v sobotu 6. februára 2021.

 • Testovanie bude prebiehať v exteriéri v odbernom mieste v Športovom areáli Pusté Sady v čase od 7:00 do 15:00. V čase od 12:00 do 13:00 bude hygienická prestávka a vykoná sa dezinfekcia priestorov. Posledný odber bude realizovaný o 14:30.
 • Testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti. Testovanie je určené prednostne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Pusté Sady, ktorí potrebujú potvrdenie o negatívnom výsledku testu do práce, pre rodičov detí navštevujúcich Materskú školu Pusté Sady a rodičov žiakov Základnej školy Pusté Sady.
 • Prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
 • Každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz, pripraviť si svoje telefónne číslo a kartičku poistenca.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • Počas čakania na test a pobyte v Športovom areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 3 metre od iného účastníka testovania.
 • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný Certifikát o výsledku testu, respektíve Potvrdenie o vykonaní testu.
 • Každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny personálu odberového miesta a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.

V prípade zmien a doplnení organizačných a bezpečnostných pravidiel budeme občanov informovať.

Skríningové testovanie “Zachráňme spolu životy” v obci Pusté Sady – 30.01.2021

Na základe výsledkov prvého kola skríningového testovania “Zachráňme spolu životy”, v ktorom okres Galanta dosiahol pozitivitu 2,19% Obec Pusté Sady organizuje druhé kolo skríningového testovania. Certifikáty, respektíve Potvrdenia o vykonaní testu z prvého kola platia do utorka 2. februára 2021. Druhé kolo skríningového testovania “Zachráňme spolu životy” bude v našej obci v sobotu 30. januára 2021:

 • Testovanie bude prebiehať v exteriéri v odbernom mieste v Športovom areáli Pusté Sady v čase od 7:00 do 18:00. V čase od 12:00 do 13:00 bude hygienická prestávka a vykoná sa dezinfekcia priestorov. Posledný odber bude realizovaný o 17:30.
 • Testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti. Testovanie je určené prednostne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Pusté Sady.
 • Prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
 • Každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz, pripraviť si svoje telefónne číslo a kartičku poistenca.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • Počas čakania na test a pobyte v Športovom areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 3 metre od iného účastníka testovania.
 • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný Certifikát o výsledku testu, respektíve Potvrdenie o vykonaní testu.
 • Každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny personálu odberového miesta a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.

Na základe Vyhlášky č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa boli výnimky zo zákazu vychádzania bez negatívneho antigénového testu rozšírené o:

 • onkologických pacientov
 • ľudí so závažnou poruchou autistického spektra a s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom,
 • ľudí, ktorí sú v čase skríningového testovania od 18. do 26. januára 2021 v izolácii alebo na PN,
 • deti do 10 rokov veku
 • ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú doklad o prekonaní choroby nie starší ako 3 mesiace
 • ľudí, ktorí vedia preukázať, že ochorenie COVID-19 im bolo diagnostikované v čase od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021
 • ľudí, ktorí boli zaočkovaní aj druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od druhého očkovania uplynulo aspoň 14 dní
 • žiakov nultého, prvého až štvrtého ročníka základnej školy,
 • žiakov základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch
 • vstup dieťaťa alebo žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vyhláška č. 13 a 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – úplné znenie (.pdf)

V prípade zmien a doplnení organizačných a bezpečnostných pravidiel budeme občanov informovať.