Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

Deti vyrástli a zrazu prišlo leto. Prvý deň prázdnin. Škôlka bude pre niektoré deti už len zaujímavou spomienkou. Pre tých, ktorý nastúpia v septembri do školy. Naše predškoláčky Nelka, Karolínka, Lucka, Terezka, Tánička, Emmka v deň rozlúčky neplakali, zato niektorým maminkám vypadla nejedna slzička. Rozlúčili sme sa s prianiami, hudbou, tancom a počas slávnostnej hostiny si deti veselo štebotali. Na záver si spoločne zatancovali.
Ďakujeme aj touto cestou rodičom našich predškoláčiek za nádherné perníkové srdce pre celú MŠ Pusté Sady.