Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie – september 2016

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 29.09.2016 v čase od 7:45 do 15:00 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

143, 144, 145, 146 , 147, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156/OP, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162/OP, 163, 164, 166, 166/VE, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 174/VE, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186/ZA, 203, 204, 206, 206/OP, 208, 209, 210, 210/PR, 210/VE, 213, 230, 230/VE.

Nový školský rok 2016-2017

Po prázdninách sme sa opäť stretli v našej škôlke. Privítali sme aj nových kamarátov. Dlho sme sa nevideli a veľmi sme sa tešili na stretnutie. Ako každý rok nás prišiel pozdraviť aj pán starosta obce Ing. Tomáš Nemeček.