Farské oznamy 26.09. – 03.10.2021

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 26. septembra do 3. októbra 2021.

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021 (.pdf)

Pestrofarebná a čarovná Bibiana 2021

V Bibiane sa dá zažiť skvelý deň. Aj my sme si poň skočili do Bratislavy. Navštívili sme nielen Bibianu, stihli sme aj Bratislavský hrad 😊. Vyskúšali sme si tie nekončiace schody a odmenou bol úchvatný výhľad.

Farské oznamy 19.09. – 26.09.2021

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 19. do 26. septembra 2021.

Čítať ďalej