Zápisnica – výrub drevín

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 03.10 2013 vo veci žiadosti vydania súhlasu na výrub drevín pre Obec Pusté Sady.

Zápisnica – výrub stromov (.pdf)

Zoznam faktúr – september 2013

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr prijatých v mesiaci september 2013:

Zoznam faktúr za mesiac september 2013 (.pdf)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu týkajúcu sa splnenia povinností podľa §41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní:

§41 – kritériá (.pdf)
§41 – ostatné informácie (.pdf)