Noc s Andersenom

Ďalší ročník Noci s Andersenom za nami. Tento rok sme ho prežili s knihou Alica v Krajine zázrakov. Čítali sme úryvky, vyrábali pozvánku na Čaj o piatej u Klobučníka, kreslili postavy z knihy, písali CINQUAINY, opis postáv tiež nesmel chýbať. Najväčším dobrodružstvom však bolo hľadanie pokladu. Deti chodili v trojiciach na pripravené stanovištia, ich úlohou bolo zvládnuť logické, športové i zdravotnícke úlohy, poskladaním hesla sa potom mohli rozbehnúť za sladkým pokladom. Večer sme ukončili rozprávkou na dobrú noc a šup do spacákov. Ráno každý “spáč” dostal diplom za perfektné zvládnutie úloh 🙂