Zber elektroodpadu – apríl 2017

Obec Pusté Sady v spolupráci s autorizovanou spoločnosťou na spracovanie a nakladanie s elektroodpadom Bomat, s.r.o. organizuje zber elektroodpadu:

Kedy: 4. apríla 2017

Čo: Všetky domáce elektrospotrebiče ako chladničky, práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie. Oleje a obaly zo starých farieb iba v nepriepustných obaloch.

Ako: Odpad bude zberaný a odvezený len označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti Bomat, s.r.o.

zber-elektroodpadu-04-04-2017