Farské oznamy 02.12. – 09.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 03.12. – 09.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

2.december

1.adventná nedeľa 9,00 +Františka Rajčová,1.výročie
Pondelok 3.december

Sv.František Xaverský

17,00 Za zdravie a Božiu pomoc č.92,
Utorok                  
Streda 5.december 17,00 +Vladimír,9.výročie
Štvrtok                  
Piatok                  
Sobota 8.december

Nepoškvr.počatie PM.

9,00 +Anton Marcinkech,15.výr,rodičia a starí rodičia
Nedeľa

9.december

2.adventná nedeľa 9,00 +rodičia Michal a Paulína Šípkoví a starí rodičia z ob strán
  • Vianočná spoločná spoveď bude 23.decembra,4.advetná nedeľa,
  • prvý piatok – sústreďte sa však na vianočnú,
  • Kantrové dni,
  • Spomienka na sv.Mikuláša v sobotu pozývam všetky naše deti na sviatočnú sv.omšu a hneď po nej príde “Mikuláš! Pozývam však hlavne mojich milých miništrantov minulých i súčastných,
  • Z nedeľnej sv.omše:50 Eur, zo sv.omše v piatok 50 Eur na kaplnku,