Remeslo má zlaté dno

Výroba hudobných nástrojov z dreva sa stala pre p. Janka Súkeníka obrovským koníčkom. My sme boli opäť pri tom, ako hral na fujare. Pri tejto vzácnej návšteve sme obdivovali i jeho výstavu poľovných úlovkov. Gazdinká Milka nás pohostila teplým čajíkom a upiekla nám voňavý perník. Vychádzka do vedľajšej dediny sa nám všetkým veľmi páčila.

Farské oznamy 16.12. – 23.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 16.12. – 23.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

16.december

3.adventná 9,00 +Viera,Helena a Milan
Pondelok 17.december 17,00 za ťažko chorého Petra
Utorok 18.december 17,00 za tých,čo sa modlili Deviatnik ku cti P.Márie trnavskej
Streda                  
Štvrtok                  
Piatok 21.december 17,00 +Janka Pristašová – výročná
Sobota                  
Nedeľa

23.december

4.adventná nedeľa 17,00 +rodičia Sudovskí,Jozef a Mária a starí rodičia z ob strán
  • Utorok: od 9,00 návšteva našich chorých po domoch,
  • Nedeľa: spoločná vianočná spoveď od 14,00,sv.omša o 17,00.

Lucia krídlom metie

Meno Lucia je spojené s viacerými predvianočnými tradíciami. Jedným zvykom bolo, že dievčatá a ženy boli večer na Luciu poobliekané celé v bielom a metličkou  alebo husími perami vymetali kúty izieb, aby ich očistili od zlých síl. My tento magický zvyk udržiavame aj v našej obci.