Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie zápisnice po 2. kole

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 2019 v druhom kole:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zápisnica po 2. kole (.pdf)

Noc s Andersenom 2019

Noc s Andersenom je veľká udalosť pre deti. Nebolo tomu inak ani tento rok. Užili sme si nočný pochod, hľadanie hesiel, strašenie, čítanie i kreslenie. Čo majú deti najradšej? No predsa pizzu! Kráľovská hostina sa tento rok teda niesla v znamení pizza – hostiny. Večer pred spaním nemohla chýbať rozprávka.

Šikovné ručičky

Naša dedina je na jar plná drobných kvietkov v predzáhradkách. Deti zbožňujú vychádzky, pretože objavujú snežienky, narcisy, fialky, prvosienky. Z prírody čerpáme námety pre tvorivé aktivity s deťmi. Spoločne sme maľovali fialky, snežienky, z papiera sme vyrábali hyacinty, tulipány a mladé sliepočky. Škôlkársky strom deti vyzdobili jarnými venčekmi.

Marec – mesiac knihy

Marec je mesiac knihy. Knihy sú skvelým priateľom. Môžete si pri nich oddýchnuť, prežiť na chvíľku úplne cudzie životy – životy literárnych hrdinov, dozviete sa v nich veľa zaujímavostí, inšpirujú vás, či otvoria nové obzory. Aj my v škole radi čítame a píšeme príbehy. Tento raz sme sa zahrali s rozprávkou Daniela Heviera Pomóc, to jablko ma zje! Rozprávka obyčajná a predsa neobyčajná. Stali sme sa obrami, ktorí sa nevedeli zmestiť do jablka, či trpaslíkmi, ktorým bolo tesno aj v tom najmenšom jabĺčku. Jablkáči majú v jablku ozvenu, ktorá sa ozýva naopak, skúšali sme to aj my, učili sme sa ťažkú tajnú reč a maľovali obrovské jablká aj s ich miniatúrnymi obyvateľmi. V iný deň deti písali fantastické príbehy a vytvárali svoje portréty zo slov a viet. Krásne, čo poviete?

Zvýšené riziko výskytu požiarov v prírodnom prostredí

Hasiči upozorňujú! V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen seba a okolie, ale aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa obraciame na všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa oheň môže rozšíriť!
  • nefajčite v lesoch!
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská!
  • pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €!

Vážení občania, chrániť lesné porasty a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.