Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Pusté Sady oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 22,07%.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 je 10,00 €.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 (.pdf)

Pozvánka na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy 2019

Obecný úrad Pusté Sady Vás srdečne pozýva na fašiangový sprievod obcou v maskách, ktorý sa uskutoční 5. marca 2019 od 16:00. Po sprievode sa v sále Kultúrneho domu uskutoční tradičné Pochovávanie basy. K občerstveniu bude pripravená zabíjačková kapustnica. O kultúrny program sa postará dychová hudba Šurovanka.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke obce.

Videopohľad na 15. reprezentačný ples športovcov v Pustých Sadoch

Pozrite si krátke video z 15. reprezentačného plesu športovcov v Pustých Sadoch. Už tradične vo fašiangovom období sa viac ako 70 hostí zišlo v kultúrnom dome v Pustých Sadoch, aby sa spoločne zabavili a strávili príjemné chvíle. Do tanca hral DJ Tomáš.

Fotogaléria: 15. reprezentačný ples športovcov

Dopravná výchova v MŠ

Aj keď naše deti väčšinu času trávia na dedine, snažíme sa rozvíjať ich  poznatky o doprave v širšom rozsahu. V hrových a edukačných aktivitách spoznávajú dopravné značky, dopravné situácie, dopravné prostriedky. Najradšej pracujú na interaktívnej tabuli, kde riešia jednoduché úlohy s dopravnou tematikou, či hrajú pexeso s dopravnými značkami.

15. reprezentačný ples športovcov