Čas zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe §21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe §2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 16.04.2019 o 15:00 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

  • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona čo. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Farské oznamy 21.04. – 28.04.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 21.04. do 28.04.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

21.apríl

Veľkonočná nedeľa 9,00 +Helena Rychtáriková,1.výročie
Pondelok 22.apríl

Veľkonočný pondelok

9,00 +Michal a Jolana Pavelkoví,starí rodičia a ostatní členovia rodiny
Utorok                  
Streda                  
Štvrtok 25.apríl 18,00 +rodičia Hudákoví,Kušníroví,starí rodičia z ob strán a ostatní čl rodiny
Piatok 26.apríl 18,00 +manžel Ernest,bratia,sestry,švagrovia a ostatní členovia rodiny
Sobota                  
Nedeľa

28.apríl

2.veľkonočná nedeľa 9,00 +rodičia Ján a Cecília Gureňoví,brat Ján,švagor Štefan a starí rodičia