Ako napustiť bazén pred letom 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2023:

 • Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
 • V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie na viac dní a počas noci.
 • Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
 • Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na vašom územne prislúchajúcom výrobno‑prevádzkovom
  stredisku ZsVS, a.s.

Ako napustiť bazén pred letom 2023 – úplné znenie informácie (.pdf)

Výlet do Eko Parku Piešťany 2023

Pri príležitosti MDD sme s detičkami navštívili nádherné prostredie zvieracej farmy.

Medzinárodný deň detí 2023

Detský atletický míting 2023

ZŠ J. Fándlyho v Seredi usporiadala 1. ročník športového podujatia Detský atletický míting. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy. Osemčlenné družstvo v zložení: Sofia Garová, Šimon Nemeček, Adam Nemeček, Loris Ščasný, Viktória Šípková, Klaudia Vašková, Nikola Vašková, Dávid Táčovský.

Preteky prebiehali na šiestich atletických stanovištiach:

 • Skok do diaľky z miesta štafetovou formou
 • 4-minútový vytrvalostný beh
 • Štafetový beh cez prekážky
 • Štafetový beh
 • Hod medicinbalom vzad cez hlavu zo stoja
 • Hod vortexom

Na podujatí boli prítomní aj slovenskí reprezentanti v atletike: Iveta Putalová – slovenská  atlétka, účastníčka Olympijských hier v Rio de Janeiro, Halových majstrovstiev Európy v behu na 400m a Jaroslav Dobrovodský  – slovenský atlét, halový rekordér v skoku do diaľky, účastník Halových majstrovstiev Európy v skoku do diaľky, v trojskoku, 18- násobný majster SR. Obaja sa po skončení športovej kariéry venujú deťom a mládeži v Slovenskom atletickom zväze.

Naše deti bojovali ako levy. Aj napriek tomu, že nestáli na stupňoch víťazov, domov odchádzali plní zážitkov a dobre vykonanej práce.