Vianoce 2013

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 14. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. decembra 2013 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie VZN obce Pusté Sady pre rok 2014
 6. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2014
 7. Výstavba nájomných bytov v obci Pusté Sady na rok 2014
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 03.12.2013 (.pdf)

Zoznam faktúr – november 2013

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr prijatých v mesiaci november 2013:

Zoznam faktúr za mesiac november 2013 (.pdf)

Pozvánka na 2. obecnú zabíjačku

Obec Pusté Sady a poslanci Obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na 2. obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa 25. januára 2014 od 7:00 hod v športovom areáli v Pustých Sadoch.

K občerstveniu sú pripravené:

 • tradičné zabíjačkové špeciality,
 • fašiangové dobroty,
 • a varené víno

O dobrú náladu sa postarajú naši harmonikári. Všetkých Vás srdečne pozývame!

Anjelsky čertovská škola

Tradične sa na sviatok sv. Mikuláša učíme v čertovskej škole. Tento rok sme ju rozšírili o anjelskú triedu. Deti sa ráno prezliekli za čertov a anjelov čakajúc, čo sa bude diať. Vypracovali sme si čertovsky ťažké a anjelsky ľahké pracovné listy, zaspievali sme si, zahrali sme sa, vystrihovali sme z novín a časopisov písmenká a skladali čertovské príslovia, vymaľovávali sme omaľovánky a vrcholom dňa bolo zdobenie vianočného stromčeka.